Skip to content Skip to footer

金盞花抗敏皂

$88.00

好足料,即使無落精油香精,沖涼時都嗅到金盞花既味道… 有興趣晚朋友可以預訂了

大家都知道我地既金盞花抗敏皂用上非常足料浸泡10個月既金盞花浸泡油製成,就算成皂後都仍然有淡淡既金盞花香味,當中仲加入好多金盞花係皂入邊🌼金黃色好靚🌼金盞花皂最適合敏感肌膚既你,平日如果好易敏感,或者有濕疹既你,呢款非常適合你❤️非常溫和,小孩都可用🤚🏽

功效:金盞花油對皮膚的療癒功效非常大,具有消炎,促進傷口癒合的效果。可舒緩濕疹等皮膚問題

成份:金盞花浸泡初榨冷壓橄欖油,乳木果脂,椰子油,金盞花乾花

全人手香港製造

貨號: SS026 分類: Product ID: 2726

描述

好足料,即使無落精油香精,沖涼時都嗅到金盞花既味道… 有興趣晚朋友可以預訂了

大家都知道我地既金盞花抗敏皂用上非常足料浸泡10個月既金盞花浸泡油製成,就算成皂後都仍然有淡淡既金盞花香味,當中仲加入好多金盞花係皂入邊🌼金黃色好靚🌼金盞花皂最適合敏感肌膚既你,平日如果好易敏感,或者有濕疹既你,呢款非常適合你❤️非常溫和,小孩都可用🤚🏽

功效:金盞花油對皮膚的療癒功效非常大,具有消炎,促進傷口癒合的效果。可舒緩濕疹等皮膚問題

成份:金盞花浸泡初榨冷壓橄欖油,乳木果脂,椰子油,金盞花乾花

全人手香港製造

Subscribe to our newsletter

Follow us on Facebook and Instagram

Copyright © by Soapa Soapa. All rights reserved.